Przejdź do treści

cptsd co to jest i jak to wyleczyć?


CPTSD – Definicja, Objawy, Leczenie

Kompleksowe Zaburzenie Stresowe pourazowe (CPTSD) – Definicja, Objawy i Leczenie

Kompleksowe Zaburzenie Stresowe Pourazowe (CPTSD) jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może wystąpić u osób, które doświadczyły długotrwałego lub nawracającego traumatu. CPTSD różni się od zwykłego Zaburzenia Stresowego Pourazowego (PTSD) tym, że objawy nie są ograniczone do konkretnego incydentu, ale mają charakter chroniczny i wpływają na wiele sfer życia poszkodowanej osoby. W artykule tym przyjrzymy się bliżej CPTSD, omówimy jego objawy oraz dostępne metody leczenia.

Definicja CPTSD

CPTSD to zaburzenie psychiczne, które może wystąpić u osób, które były narażone na ekstremalne, długotrwałe lub powtarzające się traumatyczne sytuacje. Mogą to obejmować przemoc fizyczną, seksualną lub emocjonalną, przetrwanie wojny lub katastrofy naturalnej, a także uporczywe i destrukcyjne relacje interpersonalne, na przykład w przypadku przemocy domowej lub maltretowania w dzieciństwie.

Objawy CPTSD

Osoby cierpiące na CPTSD mogą doświadczać szerokiego zakresu objawów, które wpływają na ich zdrowie psychiczne, emocjonalne i społeczne. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęstszych objawów CPTSD:

  1. Hiperaktywność układu współczulnego: nadmierna pobudliwość, łatwość w wywoływaniu się, nadmierne napięcie i reakcje na bodźce zewnętrzne.
  2. Utrudnione funkcjonowanie interpersonalne: trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, unikanie bliskości emocjonalnej, poczucie izolacji społecznej.
  3. Zaburzenia tożsamości: poczucie utraty własnej tożsamości, niewłaściwe poczucie własnej wartości, poczucie winy i wstydu.
  4. Zaburzenia emocjonalne: wahania nastroju, uczucie przewlekłej pustki, trudności w kontrolowaniu emocji.
  5. Hiperalertywność na bodźce: przewlekłe uczucie zagrożenia, trudności w odczuwaniu bezpieczeństwa, podejrzliwość wobec innych.

Leczenie CPTSD

W przypadku CPTSD kluczowe jest uzyskanie odpowiedniej pomocy i wsparcia. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia, które mogą pomóc osobom zmagającym się z tym zaburzeniem. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych podejść